Теплоенергетика та теплоенергетичні установки електростанцій

Освітньо-професійні програми другого (магістерського) рівня вищої освіти
Спеціальність
144 Теплоенергетика

Ступінь вищої освіти: магістр
Термін навчання: 1 рік 4 місяці
Назва освітньої програми англійською мовою: Thermal Power Engineering and Thermal Power Installations of Power Plants
ID освітньої програми в ЄДЕБО: 49244