Атомні електричні станції

Освітньо-професійні програми другого (магістерського) рівня вищої освіти
Спеціальність
143 Атомна енергетика

Ступінь вищої освіти: магістр
Термін навчання: 1 рік 4 місяці
Назва освітньої програми англійською мовою: Nuclear Power Plants
ID освітньої програми в ЄДЕБО: 16469

Освітню програму акредитовано
(строк дії сертифікату про акредитацію 01.07.2028)

Ф-Каталоги вибіркових дисциплін