Атомна енергетика

Освітньо-наукові програми третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
Спеціальність
143 Атомна енергетика

Ступінь вищої освіти: доктор філософії
Назва освітньої програми англійською мовою: Nuclear Power Engineering
ID освітньої програми в ЄДЕБО: 46357

Освітню програму акредитовано
(строк дії сертифікату про акредитацію 01.07.2027)

Ф-Каталоги вибіркових дисциплін