Комп'ютеризовані процеси лиття

Освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
Спеціальність
136 Металургія

Ступінь вищої освіти: бакалавр
Термін навчання: 3 роки 10 місяців
Назва освітньої програми англійською мовою: Computerised Casting Processes
ID освітньої програми в ЄДЕБО: 18538