Комп'ютеризовані процеси лиття

Освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
Спеціальність
136 Металургія

Ступінь вищої освіти: бакалавр

Термін навчання: 3 роки 10 місяців

Назва освітньої програми англійською мовою: Computerised Casting Processes

ID освітньої програми в ЄДЕБО: 18538

Освітню програму акредитовано

(строк дії сертифікату про акредитацію 01.07.2028)