Металургія

Освітньо-наукові програми третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
Спеціальність
136 Металургія

Ступінь вищої освіти: доктор філософії
Назва освітньої програми англійською мовою: Metallurgy
ID освітньої програми в ЄДЕБО: 46354

Освітню програму акредитовано
(строк дії сертифікату про акредитацію 01.07.2028)