Комп'ютеризовані поліграфічні системи

Освітньо-наукові програми другого (магістерського) рівня вищої освіти
Спеціальність
133 Галузеве машинобудування

Ступінь вищої освіти: магістр

Термін навчання: 1 рік 9 місяців

Назва освітньої програми англійською мовою: Computerised Printing Systems

ID освітньої програми в ЄДЕБО: 31113

Набір за освітньою програмою припинено з 2022 року

набір припинено