Нанотехнології та комп'ютерний дизайн матеріалів

Освітньо-професійні програми другого (магістерського) рівня вищої освіти
Спеціальність
132 Матеріалознавство

Ступінь вищої освіти: магістр

Термін навчання: 1 рік 4 місяці

Назва освітньої програми англійською мовою: Nanotechnologies and Computer-Aided Materials Design

ID освітньої програми в ЄДЕБО: 16474

Освітню програму акредитовано

(строк дії сертифікату про акредитацію 01.07.2028)

Ф-Каталоги вибіркових дисциплін