Інжиніринг зварювання, лазерних та споріднених технологій

Освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
Спеціальність
131 Прикладна механіка

Ступінь вищої освіти: бакалавр

Термін навчання: 3 роки 10 місяців

Назва освітньої програми англійською мовою: Engineering of Welding, Laser and Related Technologies

ID освітньої програми в ЄДЕБО: 53253

Описи освітньої програми
Ф-Каталоги вибіркових дисциплін