Автоматизовані та роботизовані механічні системи

Освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
Спеціальність
131 Прикладна механіка

Ступінь вищої освіти: бакалавр
Термін навчання: 3 роки 10 місяців
Назва освітньої програми англійською мовою: Automated and Robotic Mechanical Systems
ID освітньої програми в ЄДЕБО: 28565

Automated and Robotic Mechanical Systems

Educational and professional program of the first (bachelor) level of higher education

Specialty: 131 Applied Mechanics

Degree of higher education: bachelor
Study duration: 3 years 10 months
Educational program title in Ukrainian: Автоматизовані та роботизовані механічні системи
Educational program ID in USEDE: 28565

Ф-Каталоги вибіркових дисциплін