Прикладна механіка

Освітньо-наукові програми другого (магістерського) рівня вищої освіти
Спеціальність
131 Прикладна механіка

Ступінь вищої освіти: магістр

Термін навчання: 1 рік 9 місяців

Назва освітньої програми англійською мовою: Applied Mechanics

ID освітньої програми в ЄДЕБО: 53249

Описи освітньої програми
Ф-Каталоги вибіркових дисциплін