Інтегровані інформаційні системи

Освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
Спеціальність
126 Інформаційні системи та технології

Ступінь вищої освіти: бакалавр

Термін навчання: 3 роки 10 місяців

Назва освітньої програми англійською мовою: Integrated Information Systems

ID освітньої програми в ЄДЕБО: 28543

Освітню програму акредитовано

(строк дії сертифікату про акредитацію 01.07.2026)

Ф-Каталоги вибіркових дисциплін