Інтегровані інформаційні системи

Освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
Спеціальність
126 Інформаційні системи та технології

Ступінь вищої освіти: бакалавр
Термін навчання: 3 роки 10 місяців
Назва освітньої програми англійською мовою: Integrated Information Systems
ID освітньої програми в ЄДЕБО: 28543

Освітню програму акредитовано
(строк дії сертифікату про акредитацію 01.07.2026)