Системи технічного захисту інформації

Освітньо-наукові програми другого (магістерського) рівня вищої освіти
Спеціальність
125 Кібербезпека та захист інформації (125 Кібербезпека)

Ступінь вищої освіти: магістр

Термін навчання: 1 рік 9 місяців

Назва освітньої програми англійською мовою: Systems of Technical Protection of Information

ID освітньої програми в ЄДЕБО: 31252

Освітню програму акредитовано

(строк дії сертифікату про акредитацію 01.07.2024)Набір за освітньою програмою припинено з 2022 року

набір припинено