Комп'ютерні системи і технології спеціального зв'язку

Освітньо-професійні програми другого (магістерського) рівня вищої освіти
Спеціальність
122 Комп'ютерні науки

Ступінь вищої освіти: магістр

Термін навчання: 1 рік 4 місяці

Назва освітньої програми англійською мовою: Computer Systems and Special Communications Technologies

ID освітньої програми в ЄДЕБО: 26780