Комп'ютерні науки

Освітньо-наукові програми другого (магістерського) рівня вищої освіти
Спеціальність
122 Комп'ютерні науки

Ступінь вищої освіти: магістр

Термін навчання: 1 рік 9 місяців

Назва освітньої програми англійською мовою: Computer Science

ID освітньої програми в ЄДЕБО: 53244

Ф-Каталоги вибіркових дисциплін