Інженерія програмного забезпечення інтелектуальних кібер-фізичних систем в енергетиці

Освітньо-професійні програми другого (магістерського) рівня вищої освіти
Спеціальність
121 Інженерія програмного забезпечення

Ступінь вищої освіти: магістр

Термін навчання: 1 рік 4 місяці

Назва освітньої програми англійською мовою: Software Engineering of Intelligent Cyber-Physical Systems in Energy Industry

ID освітньої програми в ЄДЕБО: 53242

Освітню програму акредитовано

(строк дії сертифікату про акредитацію 01.07.2029)

Ф-Каталоги вибіркових дисциплін