Інженерія програмного забезпечення інформаційних систем

Освітньо-наукові програми другого (магістерського) рівня вищої освіти
Спеціальність
121 Інженерія програмного забезпечення

Ступінь вищої освіти: магістр
Термін навчання: 1 рік 9 місяців
Назва освітньої програми англійською мовою: Information Systems Software Engineering
ID освітньої програми в ЄДЕБО: 49233

Описи освітньої програми