Математика

Освітньо-наукові програми третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
Спеціальність
111 Математика

Ступінь вищої освіти: доктор філософії

Назва освітньої програми англійською мовою: Mathematics

ID освітньої програми в ЄДЕБО: 46342

Освітню програму акредитовано

(строк дії сертифікату про акредитацію 01.07.2027)

Ф-Каталоги вибіркових дисциплін