081 Інформаційне право та право інтелектуальної власності

Заголовок ОПП Новий файл програми
Інформаційне право та право інтелектуальної власності Освітньо-професійні програми другого (магістерського) рівня вищої освіти Опис освітньої програми (2020) , Опис освітньої програми (2018)