Інформаційне право та право інтелектуальної власності

Освітньо-професійні програми другого (магістерського) рівня вищої освіти
Спеціальність
081 Право

Ступінь вищої освіти: магістр
Термін навчання: 1 рік 4 місяці
Назва освітньої програми англійською мовою: Information Law and Intellectual Property Law
ID освітньої програми в ЄДЕБО: 8259