Реклама і зв'язки з громадськістю

Освітньо-наукові програми другого (магістерського) рівня вищої освіти
Спеціальність
061 Журналістика

Ступінь вищої освіти: магістр

Термін навчання: 1 рік 9 місяців

Назва освітньої програми англійською мовою: Advertising and Public Relations

ID освітньої програми в ЄДЕБО: 31372

Набір за освітньою програмою припинено з 2022 року

набір припинено