Врегулювання конфліктів та медіація

Освітньо-професійні програми другого (магістерського) рівня вищої освіти
Спеціальність
054 Соціологія

Ступінь вищої освіти: магістр

Термін навчання: 1 рік 4 місяці

Назва освітньої програми англійською мовою: Conflict Regulation and Mediation

ID освітньої програми в ЄДЕБО: 18479

Підготовку за освітньою програмою проводить
Ф-Каталоги вибіркових дисциплін