Соціологія

Освітньо-наукові програми третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
Спеціальність
054 Соціологія

Ступінь вищої освіти: доктор філософії

Назва освітньої програми англійською мовою: Sociology

ID освітньої програми в ЄДЕБО: 46371

Підготовку за освітньою програмою проводить