Прикладна психологія

Освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
Спеціальність
053 Психологія

Ступінь вищої освіти: бакалавр
Термін навчання: 3 роки 10 місяців
Назва освітньої програми англійською мовою: Applied Psychology
ID освітньої програми в ЄДЕБО: 53167

Підготовку за освітньою програмою проводить
Описи освітньої програми
Ф-Каталоги вибіркових дисциплін