Самооцінювання ОП "Системи керування літальними апаратами та комплексами" рівень вищої освіти "Магістр"