Самооцінювання ОП:"Математичні методи криптографічного захисту інформації", "Математичні методи моделювання, розпізнавання образів та комп’ютерного зору", "Наука про дані та математичне моделювання". Рівень вищої освіти "Магістр"