Самооцінювання освітньої програми "Інженерія програмного забезпечення мультимедійних та інформаційно-пошукових систем" рівень вищої освіти "Магістр"