Навчально-методичне управління

Навчально-методичне управління входить до структури департаменту організації освітнього процесу.

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ УПРАВЛІННЯ

 • Підтримка корпоративної культури КПІ ім. Ігоря Сікорського щодо надання якісної сучасної освіти, академічної доброчесності, конкурентності, креативності, ініціативності, прав і свобод людини, базових цінностей тощо.
 • Забезпечення аналізу нормативних документів (зокрема європейських) щодо змісту та методів навчання, планування й організації освітнього процесу з метою запровадження кращих практик до освітньої діяльності КПІ ім. Ігоря Сікорського.
 • Вивчення й узагальнення досвіду методичної роботи в закладах вищої освіти України та інших країнах і впровадження кращих ідей у КПІ ім. Ігоря Сікорського.
 • Розробка методичних рекомендацій щодо організації й методичного забезпечення освітнього процесу як загалом, так і окремих навчальних дисциплін. Аналіз результатів зворотнього зв'язку від здобувачів вищої освіти стосовно якості освіти.
 • Організація взаємодії науково-педагогічних працівників із наукоємними й високотехнологічними інституціями, міжнародними установами та урядовими організаціями з метою підвищення кваліфікації викладачів, опанування новітніх педагогічних технологій із метою забезпечення високої якості освітнього процесу.
 • Запровадження новітніх форм навчання й контролю досягнення навчальних результатів.
 • Формування планового замовлення на підготовку здобувачів вищої освіти за рахунок державного фінансування.
 • Підготовка Правил прийому до КПІ ім. Ігоря Сікорського.
 • Організація й проведення заходів із прийому на навчання за всіма формами та рівнями вищої освіти.
 • Організація своєчасного внесення відповідної інформації до Єдиної електронної бази з питань освіти (далі - ЄДЕБО).
 • Аналіз стану інформаційно-методичного забезпечення освітнього процесу й напрацювання пропозицій щодо його покращення.
 • За результатами моніторингу, виконаного департаментом якості освітнього процесу, розробка рекомендацій структурним підрозділам КПІ ім. Ігоря Сікорського щодо забезпечення освітніх програм задля покращення якості освіти.
 • Надання у відкритий доступ і на запити установ, організацій, підприємств чи структурних підрозділів КПІ ім. Ігоря Сікорського статистичної інформації стосовно освітнього процесу.
 • Організація співпраці з органами студентського самоврядування, профсоюзними, науковими та іншими студентськими організаціями.

До організаційної структури управління належать: