Методична рада 27.01.2022

Порядок денний:

1. Про процедуру перевірки дотримання доброчесності здобувачами вищої освіти під час підготовки кваліфікаційних робіт (Анатолій Мельниченко)

2. Про заходи щодо підготовки та організації освітнього процесу у 2022/2023 навчальному році (Анатолій Мельниченко, Віталій Мосійчук, Анатолій Лемешко)

3. Про підготовку до акредитації освітніх програм в 2022/2023 навчальному році (Олексій Жученко)

4. Різне:

  • Про підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників (Олексій Жученко)
  • Про формування пропозицій обсягу прийому за державним замовленням на 2022 рік за освітнім ступенем магістра (Петро Яблонський)
  • Про презентацію сертифікатної програми «Інноваційне підприємництво», призначену для магістрантів інженерних спеціальностей (Алла Дунська)
  • Про ухвалення сертифікатних програм (Тетяна Желяскова)
  • Про затвердження силабусів загальноуніверситетських навчальних дисциплін (Тетяна Желяскова)
  • Про затвердження Ф-Каталогів вибіркових навчальних дисциплін циклу професійної підготовки за освітніми програмами першого (бакалаврського), другого (магістерського) та третього (освітньо-наукового) рівнів вищої освіти (Тетяна Желяскова)
  • Про подання Експертної ради з навчальних видань щодо рукописів, рекомендованих до присвоєння грифів (Сергій Гожій)