Cамооцінювання освітньої програми "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології" рівень вищої освіти PHD