Методична рада 09.12.2021

Порядок денний:

1. Про ухвалення нових та оновлених освітніх програм першого (бакалаврського), другого (магістерського) та третього (освітньо-наукового) рівнів вищої освіти (А.А. Мельниченко)

2. Про основні підсумки внутрішньої акредитації у 2021 році (О.А. Жученко)

3. Про норми бального оцінювання для рейтингування НПП та внесення змін до Положення про рейтингування науково-педагогічних працівників КПІ ім. Ігоря Сікорського (П.М. Яблонський)

4. Про нову редакцію Положення про планування та облік педагогічного навантаження науково-педагогічних працівників КПІ ім. Ігоря Сікорського (О.О. Білецький)

5. Про Положення про комплексний моніторинг якості підготовки здобувачів вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського (О.Я. Кузнєцова)

6. Про особливості проведення підсумкової атестації здобувачів ступеня магістра та зміни до Положення про екзаменаційну комісію та атестацію здобувачів вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського (О.О. Білецький, Т.М. Желяскова)

7. Про зміну форми проведення атестації у 2021 році для здобувачів ступеня магістра за спеціальностями 081 Право, 281 Публічне управління та адміністрування (А.А. Мельниченко)

8. Різне:

  • Про ухвалення ЗУ-Каталогу вибіркових навчальних дисциплін циклу загальної підготовки освітніх програм першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (Т.М. Желяскова)
  • Про перейменування кафедри теплоенергетики в Навчально-науковому інституті атомної та теплової енергетики (О.Ю. Черноусенко)
  • Про каталог освітніх пропозицій КПІ ім. Ігоря Сікорського для програм академічної мобільності (О.П. Демиденко)
  • Про рекомендації до структури та змісту навчальних видань (Т.М. Желяскова)
  • Про ухвалення сертифікатних програм (Т.М. Желяскова)
  • Про подання Експертної ради з навчальних видань щодо рукописів, рекомендованих до присвоєння грифів (С.П. Гожій)

Інформація О.А. Жученка щодо підготовки даних для внесення до ЄДЕБО