Методична рада 16.09.2021

Порядок денний:

1. Про нову редакцію Положення про Методичну раду університету (Ю.І. Якименко)

2. Про організацію вибору студентами-магістрантами навчальних дисциплін на весняний семестр 2021/2022 н.р. (А.А. Мельниченко, В.С. Мосійчук)

3. Про підсумки прийому до аспірантури та особливості реалізації освітніх програм підготовки докторів філософії (А.А. Мельниченко)

4. Про внесення змін до Положення про розроблення, затвердження, моніторинг та перегляд освітніх програм в КПІ. ім. Ігоря Сікорського (Т.М. Желяскова)

5. Про запуск АІС Електронний кампус на 2021/2022 навчальний рік (А.Д. Фіногенов)

6. Про результати акредитації освітніх програм університету у 2020/2021 н.р. (О.А. Жученко)

7. Про проведення самоаналізу освітніх програм та внутрішньої акредитації у 2021 році (О.А. Жученко)

8. Про зміни у Порядку проведення конкурсного відбору науково-педагогічних працівників (О.А. Жученко)

9. Про попередні результати рейтингування НПП за 2019/2020 та 2020/2021 навчальні роки (Т.М. Желяскова, А.Д. Фіногенов)

10. Різне:

  • Про лист МОНУ щодо неухильного виконання норм законодавства про мову освітнього процесу (А.А. Мельниченко)
  • Про ухвалення плану дій комісії Методичної ради з організації та моніторингу англомовного навчання здобувачів вищої освіти (А.Г. Гудманян)
  • Про ухвалення силабусів загальноуніверситетських навчальних дисциплін (Т.М. Желяскова)
  • Про ухвалення сертифікатних програм (Т.М. Желяскова)
  • Про ухвалення Ф-Каталогів вибіркових навчальних дисциплін (Т.М. Желяскова)
  • Про подання Експертної ради з навчальних видань щодо рукописів, рекомендованих до присвоєння грифів (С.П. Гожій)
Скачати оригінали документів