Самооцінювання освітньої програми "Прикладна механіка" Рівень вищої освіти "PhD