Самооцінювання освітньої програми "Комп'ютерна інженерія" Рівень вищої освіти "PhD"