СИЛАБУСИ загальноуніверситетських навчальних дисциплін (для підготовки БАКАЛАВРІВ)

Навчальні дисципліни з української мови / Ukrainian language courses

Навчальні дисципліни з історії / History courses

Навчальні дисципліни зі сталого розвитку / Courses on sustainable development

Філософські навчальні дисципліни / Philosophical cources

Екологічні навчальні дисципліни / Ecological cources

Правові навчальні дисципліни / Law courses

Навчальні дисципліни з фізичного виховання / Physical education courses

Навчальні дисципліни з економіки / Economics cources

Навчальні дисципліни з іноземної мови / Foreign language courses

Ці навчальні дисципліни входять до Довідника навчальних дисциплін для розробників освітніх програм підготовки бакалаврів та магістрів

Вибіркові навчальні дисципліни із Загальноуніверситетського каталогу (ЗУ-Каталогу-2024) / Elective courses of General university catalogue (GU-Catalogue-2024):