Філософські навчальні дисципліни / Philosophical cources

Вступ до філософії

Introduction to philosophy

Загальна теорія розвитку

Філософські основи наукового пізнання