Самооцінювання освітньої програми "Промисловий маркетинг" Рівень вищої освіти "Бакалавр"