Положення про сприяння працевлаштуванню здобувачів вищої освіти та випускників КПІ ім. Ігоря Сікорського / Regulation on assistance in employment of the students and graduates of Igor Sikorsky KPI

Положення про сприяння працевлаштуванню здобувачів вищої освіти та випускників КПІ ім. Ігоря Сікорського

(затверджено наказом № 7/153  від 26.08.2020 р.)

Regulation on assistance in employment of the students and graduates of Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute