Самооцінювання освітньої програми "Прикладна фізика" Рівень вищої освіти "Магістр"