Положення про екзаменаційну комісію та атестацію здобувачів вищої освіти / Regulations on the examination commission and certification of applicants for higher education

Положення про екзаменаційну комісію та атестацію здобувачів вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського

(затверджено та уведено в дію наказом від 01.10.2020 р. №7/178, зі змінами, внесеними наказами від 19.04.2021 р. №НУ/71/2021, від 03.05.2022 р. №НОН/130/2022, від 23.03.2023 р. № НОН/100/2023)

Regulations on the examination commission and certification of applicants for higher education in Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute

Форми документів для проведення атестації

Рекомендації до структури та змісту кваліфікаційних робіт здобувачів ступеня бакалавра та магістра