Форми документів для проведення атестації

В архівованому файлі форми документів за ступенями бакалавра і магістра окремо:

 • Завдання на ДП, ДР, МД;
 • Відгук керівника;
 • Рецензія;
 • Титульні сторінки ДП, ДР, МД;
 • Екзаменаційний білет;
 • Відомість про результати навчання студентів;
 • Протоколи атестаційних екзаменів;
 • Протоколи захистів;
 • Протокол заключного засідання ЕК;
 • Зразки наказів про допуск до атестації, завершення навчання + додатки, перенесення захисту, поновлення та допуск до повторної атестації

 

Також в архіві:

 • Положення про екзаменаційну комісію та атестацію здобувачів вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського (звіт ЕК – додаток Б до Положення…), затверджене наказом ректора №7/178 від 01.10.2020 р., зі змінами, внесеними наказами №НУ/71/2021 від 19.04.2021 р., № НОН/130/2022 від 03.05.2022 р., № НОН/100/2023 від 23.03.2023 р.);
 • Регламент організації і проведення захистів кваліфікаційних робіт та атестаційних екзаменів в дистанційному режимі, затверджений наказом ректора №НУ/22/2020 від 30.11.2020 р.
 • Пам'ятка секретарю ЕК
Скачати оригінали документів