Положення про організацію інклюзивного навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського / Regulations on the organization of inclusive education at the Igor Sikorsky KPI

Положення про організацію інклюзивного навчання в КПІ ім. Ігоря Сікорського

(затверджено наказом № 7/175 від 30.09.2020 р.)

Regulations on the organization of inclusive education at the Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute