Положення про дуальну форму здобуття вищої освіти в КПІ ім. Ігоря Сікорського