Самооцінювання ОП "Інженерія авіаційних та ракетно-космічних систем". Рівень вищої освіти Магістр