Самооцінювання ОП "Інженерія програмного забезпечення інтелектуальних кібер-фізичних систем в енергетиці" рівень вищої освіти "Бакалавр"