Самооцінювання ОП "Комп'ютерні технології в біології та медицині", "Цифрові технології в енергетиці" рівень вищої освіти "Бакалавр"