Самооцінювання ОП "Інженерія програмного забезпечення інтелектуальних кібер-фізичних систем в енергетиці" рівень ВО "Магістр"