Самооцінювання ОП "Телекомунікації та радіотехніка" рівень вищої освіти "PHD"