Самооцінювання ОП "Електромеханічні системи автоматизації,електропривод та електромобільність","Інжиніринг інтелектуальних електротехнічних та мехатронних комплексів","Електротехнічні пристрої та електротехнологічні комплекси" рівень ВО "Бакалавр"