Самооцінювання ОП "Промислова екологія та ресурсоефективні чисті технології" рівень вищої освіти "Бакалавр"