Самооцінювання ОП "Нанотехнології та комп’ютерний дизайн матеріалів","Інжиніринг та комп'ютерне моделювання в матеріалознавстві " рівень вищої освіти "Бакалавр"